Yenidoğan Sarılığı

Ebeveynlerin en çok korktukları problemlerden biride yenidogan sarılıgıdır. Çünkü yenidoğan sarılıgı tamamen normal olabildiği gibi, ağır beyin hasarlarınada yol açabilir. Bu sebeple her vakanın mutlak doktor kontrolunde olmasında fayda vardır. Sarılıga yol açan birçok sebepler vardır. Ancak bunlardan en önemlisi kan uyuşmazlıklarıdır.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde çok yüksek olmayan degerlerde ve dogumun dan sonraki günlerde başlayan ve 2-3 ay devam eden sarılıklar olabilir. Mama ile beslenen bebeklerde de  olabilir, ancak bunun anne sütü sarılığına bağlı oldugu doktor tarafından belirlenmelidir.

Tedavi ve sık gözlem gerektiren patoljik sarılık kriterleri çok önemlidir. Bunlar:

  • Serum  total bilirubin sevyesi> 17mg/dl
  • Sarılık ilk 24 saatten önce çıkmışsa
  • Serum direkt bilirubin sevyesi >2mg/dl veya total bilirubinin %20 si
  • Bilirubin konsantrasyon hızı  >5 mg/dl/gün

Tedavi seçenekleri

Anne sütü sarılığında tanıdan emin olunamazsa anne sütü 72 saat kesilir, bebek mama ile beslenir sarılık düşüyorsa bu anne sütüne bağlı olabilir ve anne sütü verilince tekrar bilirubin sevyesi yükselir.

  • Fototerapi (ışık tedavisi)
  • Kan değişimi

Sebebe yönelik tedavi seçenekleridir.

2017-07-25T14:27:52+00:00