Yunus Emre

Dünya kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olan Yunus Emre yukarıdaki mısralarından anlaşıldığı üzere o gönülleri birleştirmeğe gelmiştir. O sadece yaşadığı devrin değil, tüm, zamanımızın da ışık kaynağıdır. İnsanlık var oldukça önemi daha da artacaktır. Zira günümüzün insanı bugün Yunus Emre’nin fikirlerine daha fazla ihtiyacı vardır. O sevgi ile tüm insanların hem kendileriyle hem de evrenle kaynaşmasını istemektedir. Aşağıda Yunus Emre’nin bazı konulara özgü sözlerini hayatımıza yeni bir yön vereceği ümidi ile derledim.

SEVGİ ÜZERİNE; Yunus gönülleri birleştirmeğe gelmiştir.

Bir kişi gönül yıkarsa onun ibadetleri Allah katında kabul olmaz. Burada ki gönül tüm insanları ve canlıların gönlünüdür. Bir karıncayı bile bilerek inciten insanın gönlü sevgi ile dolamaz. Çünkü bütün canlılara bir göz ile bakmak gerekir. Bu birliktelikle insanda diri olur.

Bir kez gönül yıktınsa
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yunmaz değil

İLİM ÜZERİNE

Yunus Emre’de yaşam sevinci görülür.Her şeyden elini eteğini çekip, elde tespih, dilde dua dervişlik değildir. Körü körüne kadercilik yanlıştır. İnsanın çalışıp, çaba göstermesi gerektir.

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Bu nice okumaktır

Çeşmelerden bardağın
Doldurmadan kor isen
Bin yıl geçse dahi
Kendisi dolası değil

İLAHİ AŞK ÜZERİNE; Yunus Emre’ye göre; mutlak varlık Allah’tır. İnsanın bu varlıkta yok olması gerekir ki, o zaman var olasın. Aşk birleştirir, ölümü ve sonsuzluğu sevdirir.

NE VARLIĞA SEVİNİRİM
NE YOKLUĞA YERİNİRİM
AŞKIN İLE AVUNURUM
BANA SENİ GEREK SENİ

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni

KİBİR VE KİNDEN ARINMAK ÜZERE

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize

DİLİN İNSANA ETTİKLERİ ÜZERİNE;

Güzel ve faydalı söz

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Kötü sözden kaçınmak, ne dediğini bilmek
Sözü bilen kişinin
Yüzünü ağ ede bir söz
Sözünü pişirip diyenin
İşini sağ ede bir söz

Az ve öz söz’ün önemi
Az söz er öğüdüdür
Çok söz hayvan yüküdür
Bilire bir söz yeter
Onda gevher var ise

HIRS, AÇGÖZLÜLÜK VE NEFSİN İNSANA DÜŞMAN OLMASI ÜZERİNE

Bir söz diyeyim sana
Dinle canın var ise
Gel tamahlık eyleme
Aklın sana yar ise

İYİLİĞİN KALICILIĞI ÜZERİNE

İyilik erin yâridir
Ölürse uçmak yeridir
Senden sonra söylenir
Ne dirliğin var ise

DÜNYA HAYATININ GEÇİCİLİĞİ ÜZERİNE

Dünya’ya gelen göçer
Bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer
Dünya kimseye kalmaz

Bu Dünya’ya gönül veren
Sonunda pişman olacak
Dünya benim dedikleri
Hep ona düşman olacak

Hanı mülkü benim diyen
Köşkü saray beğenmeyen
Şimdi bir evde yatarlar
Taşlar örtmüş üstünleri

HASTA VE GÜÇSÜZLERE YARDIM ÜZERİNE

Bir hastaya vardın ise
Bir tas su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hakk şarabın içmiş gibi

DOGRULUK VE ALÇAK GÖNÜLLÜK ÜZERİNE

Yo odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı göre
Er odur ki alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

2017-07-22T18:37:56+00:00